GESTIO COMUNITATS DE PROPIETARIS

Atenció e informació directa i ràpida.

Solbegues ofereix en la gestió de les comunitats de propietaris una atenció e informació directe amb el President i propietaris de la comunitat, amb la finalitat de que les incidències que sorgeixen siguin solucionades amb rapidesa i eficàcia per un degut manteniment de les instal•lacions comunitàries. Ademés de l'atenció personal a la nostre oficina, oferim la comunicació vía email per que la informació entre Solbegues i la comunitat en general sigui de qualitat, en benefici directe per una millor gestió de la comunitat.

Solbegues considera primordial un control efectiu i mensual dels ingressos i despeses de la comunitat, amb la finalitat d´actuar d'immediat per resoldre qualsevol incidència de la comunitat en la seva tresoreria i liquidesa.

Solbegues facilita als propietaris informació detallada per mesos i  conceptes de totes les despeses de la comunitat, facilitant la documentació que sigui necessària per la seva comprovació pels propietaris. Solbegues anualment ajusta el pressupost comunitari per contenir la quota mensual i evitar desviacions amb la despesa real comunitari.

Solbegues ofereix la posibilitat d' efectuar una segona reunió extraordinària de la Comunitat, en cas de que el President i/o l'administrador, ho consideri oportú para aprovar acords de la comunitat que no puguin esperar a la propera reunió anual de la comunitat (cada 12 mesos), per la urgència o necessitat d´aprovar un acord en particular (normalment, reparació urgent d´una instal.lació comunitària amb presentació de pressuposts). 

Tenim el recolzament de col•laboradors de confiança en qualsevol tema relacionat amb les comunitat, amb la finalitat de obtenir i traslladar un assessorament eficaç per resoldre els problemes que tingui la comunitat i pendre les decisions mes adients per un adequat manteniment. 

Podeu sol•licitar-nos un pressupost sense compromís, facilitant les següents dades de la seva comunitat: 

-Direcció comunitat: 
-Nº viviendas:        
-Nº parking y trasters:        
-Nº locals:
-Instal.lacions comunitàries:

         -zona comunitària amb piscina
         -ascensor
         -plaques solars
-Persona de contacte:  
-Telèfon:                       
-Email:


Li preparem un pressupost ajustat que li serà enviat per email.

 

Cercador d' immobles