Avís Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de SOLBEGUES SL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, C/ MAJOR 42 BEGUES 08859-BARCELONA. Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostés es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts 

Cercador d' immobles